آخرین اخبار : 

دین وزندگی کنکور

حجم وسیع آیات و سوالات مفهومی از آنها اهمیت رمز گردانی و تدریس تکنیکی

این درس را دو چندان کردع است که در مجموعه زیر رعایت شده است

لیست محصولات موسسه کنکورآسان است:

تام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
دین و زندگی دوم ۱۶ درس اول استاد حسین احمدی ۱۶۰
دین و زندگی سوم ۱۶ استاد حسین احمدی ۱۶۰
دین و زندگی پیش دانشگاهی استاد حسین احمدی ۱۰۰

شماره حساب دفتر مرکزی جهت تهیه محصولات:

بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت
ملت استاد حسین احمدی ۴۷۴۶۸۲۰۰۶۰ 6104337828946887

شماره تماس  دفتر مرکزی جهت تهیه محصولات :

۰۹۱۲۱۹۶۹۹۷۹