آخرین اخبار : 

Daily Archives: فوریه 24, 2017

میترا رحیمی چگونه دندانپزشکی سراسری رشت قبول شد

مجله کنکور اسان است میترا رحیمی چگونه با موسسه کنکور آسان است (برنامه آینده موفق,برنامه اوج یادگیری,برنامه یادگیری آسان,برنامه یادگیری برتر) توانست پس از اخذ فوق دیپلم دندانپزشکی سراسری رشت قبول شود من میترا رحیمی تلاش برای کنکور را تابستان شروع کردم اما چون برنامه ریزی دقیق و هدف دار نداشتم ,نتوانستم تمام دروس پایه را در تابستان تمام کنم و همه چیز به هم ریخت و ...