آخرین اخبار : 

Monthly Archives: ژانویه 2017

آسیب شناسی مطالعه را با یادگیری برتر بیاموزید

9 آسیب شناسی مطالعه را با یادگیری برتر (کنکور آسان است,برنامه یادگیری آسان,برنامه آینده موفق,برنامه اوج یادگیری)  بیاموزید مطالعه نیز مانند هر کار دیگری دارای نکاتی است که اگر به آن ها توجه نشود دچار آسیب شده و از بازدهی آن کاسته می شود. مطالعه دارای روش ها و اصولی است که به برخی از آن ها پیش از این اشاره شد. اگر با ...

مواقعی که نباید مطالعه کرد را با اوج یادگیری بیاموزید

ییی مواقعی که نباید مطالعه کرد را با اوج یادگیری (برنامه آینده موفق,برنامه یادگیری آسان,برنامه کنکور آسان است,برنامه یادگیری برتر) بیاموزید انسان در هر لحظه ای دارای حالت و روحیه ای خاص است و برای هر کاری در زمان خاصی روحیه مناسب آن کار را دارد. برای مطالعه نیز باید این روحیه و حالت را ایجاد کرد و اگر برای مطالعه حالت ذهنی و روحی ...

تدریس به دیگران در یادگیری شما تاثیر دارد

ییییییییییییییی تدریس به دیگران در یادگیری شما تاثیر دارد شیوه ی آن را با موسسه کنکور آسان است (برنامه یادگیری برتر,برنامه اوج یادگیری,برنامه آینده موفق,برنامه یادگیری آسان) بیاموزید تلاش کنید مطالب را برای دیگران تدریس کنید زیرا اینکار نقاط قوت و ضعف شما را مشخص می کند به گونه ای که بدانید زمانی مطلبی را یاد گرفته اید که بتوانید برای دیگران نیز توضیح ...

بهره برداری از نتایج مطالعه را با اوج یادگیری بیاموزید

یی بهره برداری از نتایج مطالعه را با برنامه اوج یادگیری (کنکور آسان است,برنامه یادگیری برتر,برنامه آینده موفق,برنامه یادگیری آسان)بیاموزید هدف از هر کاری بهره برداری از نتایج آن است و مطالعه نیز از این قاعده مستثنی نیست برای مطالعه باید اهمیت قائل شد و بیهوده زمان را تلف نکرد برای رسیدن به این هدف ,یکی از پژوهشگران نکات ارزشمندی را بیان می کند ...

ایجاد روحیه مطالعه را با یادگیری برتر بیاموزید

9 ایجاد روحیه مطالعه را با یادگیری برتر (کنکور آسان است ,برنامه اوج یادگیری,برنامه آینده موفق,برنامه یادگیری آسان) بیاموزید همانطور که پیش از این بیان شد برای مطالعه باید انسان آمادگی روحی لازم را داشته باشد تا بتواند با تمرکز حواس به مطالعه بپردازد برای ایجاد یک روحیه ی قوی باید به تقویت روحیه پرداخت برای این کار باید انگیزه داشت زیرا انگیزه کلید موفقیت ...

جایگزینی مطالب در ذهن را با کنکور آسان است بیاموزید

ییییییییییییی جایگزینی مطالب در ذهن را با کنکور آسان است (یادگیری آسان,یادگیری برتر,اوج یادگیری,آینده موفق)بیاموزید جایگزینی مطالب: استمرار در مطالعه: استمرار در مطالعه یعنی مطالب را تمام کنیم یا به جایی که پایان یک مطلب است برسانیم. مزیت این عمل عبارت است از: یک رابطه ی علت و معلولی از مطالب در ذهن ما نقش می بندد این کار باعث می شود هنگامی که می خواهیم دوباره ...

در حین مطالعه چه نکاتی را باید رعایت کرد(برنامه اوج یادگیری)

ددد در حین مطالعه چه نکاتی را باید رعایت کرد با برنامه اوج یادگیری (کنکور آسان است ,برنامه یادگیری برتر,برنامه یادگیری آسان,برنامه آینده موفق)بیاموزید 1_روشن بودن محتوا: پیش از شروع مطالعه ,دقت در فهرست مطالب مهم است و دیدی کلی به فرد می دهد (مطالعه و مرور اجمالی) 2_حذف عوامل مزاحم: برای اینکه مطالب در ذهن ثبت شود نیاز به تمرکز است لازمه ی داشتن ...

مراحل اقدام به مطالعه را با یادگیری آسان بیاموزید

77 مراحل اقدام به مطالعه را با یادگیری آسان (کنکور آسان است,برنامه یادگیری برتر,برنامه آینده موفق,برنامه اوج یادگیری)بیاموزید بر خی نکات را باید در حین و قبل از مطالعه مورد توجه قرار داد: 1_دوست داشتن موضوع: مهم ترین عامل آموختن دوست داشتن موضوع مورد مطالعه,دوست داشتن یادگیری,احساس غرور از فهمیدن و... است. 2_تعیین هدف مطالعه: مانند هر کار دیگری مطالعه نیز نیاز به هدف دارد.هدف موجب ...

پیش بینی های لازم برای مطالعه را با کنکور آسان است بیاموزید

77 پیش بینی های لازم برای مطالعه را با کنکور آسان است (برنامه اوج یادگیری,برنامه یادگیری برتر,برنامه آینده موفق,برنامه یادگیری آسان) بیاموزید 1_تهیه برنامه: داشتن برنامه برای کلیه امور زندگی مفید است در تهیه برنامه باید واقع بین بود سعی کنید ابتدا برنامه را بصورت آزمایشی اجرا کنید برای داشتن برنامه مناسب راهکار هایی وجود دارذ که در فصل برنامه ریزی بیشتر بیان خواهد شد 2_امکان ...

نکاتی که باید برای انجام مطالعه مورد توجه قرار داد(کنکور اسان است)

ننننن نکاتی که باید برای انجام مطالعه مورد توجه قرار داد را با موسسه کنکور اسان است (برنامه اوج یادگیری,برنامه یادگیری آسان,برنامه یادگیری برتر,برنامه آینده موفق) بیاموزید: با نگاهی به کشور های توسعه یافته پی می بریم علت موفقیت آن ها نهادینه شدن مطالعه در آن جوامع است شاید دلیل بی توجهی به مطالعه در کشور ما این است که اهمیت مطالعه را برای مردم ...