آخرین اخبار : 

Daily Archives: ژانویه 17, 2017

روش دقیق خواندن را بابرنامه یادگیری آسان بیاموزید

77 روش دقیق خواندن را با برنامه یادگیری آسان (موسسه کنکور آسان است,برنامه اوج یادگیری,برنامه یادگیری برتر,برنامه آینده موفق)بیاموزید دقیق خواندن برای فهمیدن و درک کامل صورت می گیرد بهترین زمان برای مطالعه دقیق همان روزی است که درس کلاس بیان شده و بیشترین آمادگی ذهنی برای یادگیری وجود دارد باید پیش از فراموش شدن مطالب آن را به طور دقیق و جامع یاد گرفت اگر ...