آخرین اخبار : 

مشاوره وبرنامه ریزی

خواندن بیش از حد در شبهای امتحان چه مضراتی دارد

ییییییییییییییییی خواندن بیش از حد در شبهای امتحان چه مضراتی دارد با کنکور آسان است (برنامه اوج یادگیری,برنامه یادگیری آسان,برنامه آینده موفق,برنامه یادگیری برتر) بیاموزید بسیاری از دانش آموزان عادت به خواندن مطالب در شب امتحان دارند که این خود بدلیل بی برنامگی آن هاست بدلیل مطالعه ی زیاد در شب امتحان و بیدار ماندن این افراد در زمان امتحان دچار خستگی و خواب ...

آسیب های مطالعه همراه با استفاده از لوازم صوتی و تصویری

77 آسیب های مطالعه همراه با استفاده از لوازم صوتی و تصویری را با کنکور آسان است (برنامه اوج یادگیری,برنامه آینده موفق,برنامه یادگیری آسان,برنامه یادگیری برتر) بیاموزید برخی از دانش آموزان و دانشجویان به استفاده از لوازم صوتی و تصویری در هنگام مطالعه عادت دارند این فعالیت به میزان یادگیری فرد آسیب می رساند زیرا در چنین زمانی ذهن انسان به دو بخش تقسیم ...

آسیب های بلند خوانی را با کنکور آسان بیاموزید

77 آسیب های بلند خوانی را با کنکور آسان است (اوج یادگیری,یادگیری آسان,یادگیری برتر,آینده موفق)بیاموزید 1_ایجاد خستگی برای ماهیچه های زبان و فک 2_برانگیختگی و عصبانی شدن دانش آموزان دیگر 3_دلزدگی نسبت به مطالعه 4_کاهش سرعت فرد در مطالعه 5_عدم امکان بلند خوانی در محیط های عمومی 6_آسیب رسانی به تارهای صوتی بویژه در دختران با ذکر این نکات پی به آسیب های بلند خوانی بردیم اما راه ...

آسیب شناسی مطالعه را با یادگیری برتر بیاموزید

9 آسیب شناسی مطالعه را با یادگیری برتر (کنکور آسان است,برنامه یادگیری آسان,برنامه آینده موفق,برنامه اوج یادگیری)  بیاموزید مطالعه نیز مانند هر کار دیگری دارای نکاتی است که اگر به آن ها توجه نشود دچار آسیب شده و از بازدهی آن کاسته می شود. مطالعه دارای روش ها و اصولی است که به برخی از آن ها پیش از این اشاره شد. اگر با ...

مواقعی که نباید مطالعه کرد را با اوج یادگیری بیاموزید

ییی مواقعی که نباید مطالعه کرد را با اوج یادگیری (برنامه آینده موفق,برنامه یادگیری آسان,برنامه کنکور آسان است,برنامه یادگیری برتر) بیاموزید انسان در هر لحظه ای دارای حالت و روحیه ای خاص است و برای هر کاری در زمان خاصی روحیه مناسب آن کار را دارد. برای مطالعه نیز باید این روحیه و حالت را ایجاد کرد و اگر برای مطالعه حالت ذهنی و روحی ...

تدریس به دیگران در یادگیری شما تاثیر دارد

ییییییییییییییی تدریس به دیگران در یادگیری شما تاثیر دارد شیوه ی آن را با موسسه کنکور آسان است (برنامه یادگیری برتر,برنامه اوج یادگیری,برنامه آینده موفق,برنامه یادگیری آسان) بیاموزید تلاش کنید مطالب را برای دیگران تدریس کنید زیرا اینکار نقاط قوت و ضعف شما را مشخص می کند به گونه ای که بدانید زمانی مطلبی را یاد گرفته اید که بتوانید برای دیگران نیز توضیح ...

بهره برداری از نتایج مطالعه را با اوج یادگیری بیاموزید

یی بهره برداری از نتایج مطالعه را با برنامه اوج یادگیری (کنکور آسان است,برنامه یادگیری برتر,برنامه آینده موفق,برنامه یادگیری آسان)بیاموزید هدف از هر کاری بهره برداری از نتایج آن است و مطالعه نیز از این قاعده مستثنی نیست برای مطالعه باید اهمیت قائل شد و بیهوده زمان را تلف نکرد برای رسیدن به این هدف ,یکی از پژوهشگران نکات ارزشمندی را بیان می کند ...

ایجاد روحیه مطالعه را با یادگیری برتر بیاموزید

9 ایجاد روحیه مطالعه را با یادگیری برتر (کنکور آسان است ,برنامه اوج یادگیری,برنامه آینده موفق,برنامه یادگیری آسان) بیاموزید همانطور که پیش از این بیان شد برای مطالعه باید انسان آمادگی روحی لازم را داشته باشد تا بتواند با تمرکز حواس به مطالعه بپردازد برای ایجاد یک روحیه ی قوی باید به تقویت روحیه پرداخت برای این کار باید انگیزه داشت زیرا انگیزه کلید موفقیت ...

در حین مطالعه چه نکاتی را باید رعایت کرد(برنامه اوج یادگیری)

ددد در حین مطالعه چه نکاتی را باید رعایت کرد با برنامه اوج یادگیری (کنکور آسان است ,برنامه یادگیری برتر,برنامه یادگیری آسان,برنامه آینده موفق)بیاموزید 1_روشن بودن محتوا: پیش از شروع مطالعه ,دقت در فهرست مطالب مهم است و دیدی کلی به فرد می دهد (مطالعه و مرور اجمالی) 2_حذف عوامل مزاحم: برای اینکه مطالب در ذهن ثبت شود نیاز به تمرکز است لازمه ی داشتن ...

مراحل اقدام به مطالعه را با یادگیری آسان بیاموزید

77 مراحل اقدام به مطالعه را با یادگیری آسان (کنکور آسان است,برنامه یادگیری برتر,برنامه آینده موفق,برنامه اوج یادگیری)بیاموزید بر خی نکات را باید در حین و قبل از مطالعه مورد توجه قرار داد: 1_دوست داشتن موضوع: مهم ترین عامل آموختن دوست داشتن موضوع مورد مطالعه,دوست داشتن یادگیری,احساس غرور از فهمیدن و... است. 2_تعیین هدف مطالعه: مانند هر کار دیگری مطالعه نیز نیاز به هدف دارد.هدف موجب ...