آخرین اخبار : 

برنامه یادگیری برتر

جایگزینی مطالب در ذهن را با کنکور آسان است بیاموزید

ییییییییییییی جایگزینی مطالب در ذهن را با کنکور آسان است (یادگیری آسان,یادگیری برتر,اوج یادگیری,آینده موفق)بیاموزید جایگزینی مطالب: استمرار در مطالعه: استمرار در مطالعه یعنی مطالب را تمام کنیم یا به جایی که پایان یک مطلب است برسانیم. مزیت این عمل عبارت است از: یک رابطه ی علت و معلولی از مطالب در ذهن ما نقش می بندد این کار باعث می شود هنگامی که می خواهیم دوباره ...

در حین مطالعه چه نکاتی را باید رعایت کرد(برنامه اوج یادگیری)

ددد در حین مطالعه چه نکاتی را باید رعایت کرد با برنامه اوج یادگیری (کنکور آسان است ,برنامه یادگیری برتر,برنامه یادگیری آسان,برنامه آینده موفق)بیاموزید 1_روشن بودن محتوا: پیش از شروع مطالعه ,دقت در فهرست مطالب مهم است و دیدی کلی به فرد می دهد (مطالعه و مرور اجمالی) 2_حذف عوامل مزاحم: برای اینکه مطالب در ذهن ثبت شود نیاز به تمرکز است لازمه ی داشتن ...

مراحل اقدام به مطالعه را با یادگیری آسان بیاموزید

77 مراحل اقدام به مطالعه را با یادگیری آسان (کنکور آسان است,برنامه یادگیری برتر,برنامه آینده موفق,برنامه اوج یادگیری)بیاموزید بر خی نکات را باید در حین و قبل از مطالعه مورد توجه قرار داد: 1_دوست داشتن موضوع: مهم ترین عامل آموختن دوست داشتن موضوع مورد مطالعه,دوست داشتن یادگیری,احساس غرور از فهمیدن و... است. 2_تعیین هدف مطالعه: مانند هر کار دیگری مطالعه نیز نیاز به هدف دارد.هدف موجب ...

پیش بینی های لازم برای مطالعه را با کنکور آسان است بیاموزید

77 پیش بینی های لازم برای مطالعه را با کنکور آسان است (برنامه اوج یادگیری,برنامه یادگیری برتر,برنامه آینده موفق,برنامه یادگیری آسان) بیاموزید 1_تهیه برنامه: داشتن برنامه برای کلیه امور زندگی مفید است در تهیه برنامه باید واقع بین بود سعی کنید ابتدا برنامه را بصورت آزمایشی اجرا کنید برای داشتن برنامه مناسب راهکار هایی وجود دارذ که در فصل برنامه ریزی بیشتر بیان خواهد شد 2_امکان ...

نکاتی که باید برای انجام مطالعه مورد توجه قرار داد(کنکور اسان است)

ننننن نکاتی که باید برای انجام مطالعه مورد توجه قرار داد را با موسسه کنکور اسان است (برنامه اوج یادگیری,برنامه یادگیری آسان,برنامه یادگیری برتر,برنامه آینده موفق) بیاموزید: با نگاهی به کشور های توسعه یافته پی می بریم علت موفقیت آن ها نهادینه شدن مطالعه در آن جوامع است شاید دلیل بی توجهی به مطالعه در کشور ما این است که اهمیت مطالعه را برای مردم ...

روش مطالعه PQRST را با کنکور آسان است بیاموزید

images%d8%a6-%d8%a6 روش مطالعه PQRST را با کنکور آسان است (برنامه یادگیری آسان,برنامه یادگیری برتر,برنامه آینده موفق,برنامه اوج یادگیری) بیاموزید روش مطالعه PQRST: این روش که بنظر می رسد یکی از کامل ترین روش هاست بر اساس کاهش فراموشی بنا شده است روش PQRST مخفف ابتدای پنج کلمه ی لاتین شامل: 1_preview (خواندن اجمالی) 2_quesstion (سوال کردن) 3_read (خواندن) 4_self-recitation (تکرار) 5_ test (آزمون) مرجله p (خواندن اجمالی): همانطور که پیش ...

خصوصیات یادداشت پیشرفته را با یادگیری برتر بیاموزید

images%d8%af%d8%a7 خصوصیات یادداشت پیشرفته را با یادگیری برتر (کنکور آسان است,برنامه یادگیری آسان,برنامه آینده موفق,برنامه اوج یادگیری) بیاموزید خصوصیات یادداشت برداری: 1_ استفاده از کلمات کلیدی همانطور که در قسمت چگونگی یادداشت برداری بیان گردید ,در یادداشت برداری باید از کلمات و نکات اصلی و کلیدی استفاده شود. کلمات کلیدی باید پس از مطالعه و درک مطلب نوشته شود. کلمات کلیدی با کلمات مهم متفاوت است در واقع ...

چگونگی یادداشت برداری را با آینده موفق بیاموزید

کنکور چگونگی یادداشت برداری را با آینده موفق (کنکور آسان است,اوج یادگیری,یادگیری آسان,یادگیری برتر) بیاموزید چگونگی یادداشت برداری: بعضی افراد هنگام مطالعه یادداشت برداری می کنند و برخی دیگر این کار را بعد از مطالعه انجام می دهند و از این رو,در عمل,تفاوت های بسیاری در شیوه های یادداشت برداری اشخاص وجود دارد. شکل یادداشت برداری شما تا حدودی به سبک یادگیری و شیوه نگرشتان نسبت ...

روش یادداشت برداری را با برنامه اوج یادگیری بیاموزید

images%d8%aa%d8%aa روش یادداشت برداری را با برنامه اوج یادگیری (کنکور آسان است,برنامه یادگیری آسان,برنامه آینده موفق,برنامه یادگیری برتر) بیاموزید در قست های قبل به روش یادداشت برداری و خلاصه نویسی اشاره گردید ولی بدلیل اهمیت این روش و تکنیک در افزایش بهره وری مطالعه و یادگیری در این بخش بطور تفضیلی به بررسی این موضوع می پردازیم. یادداشت برداری یعنی فهمیدن دقیق مطلب و نوشتن ...

روش انتقادی خواندن را با اوج یادگیری بیاموزید

images%d8%a6 روش انتقادی خواندن را با اوج یادگیری (کنکور آسان است ,برنامه یادگیری آسان,برنامه یادگیری برتر,برنامه آینده موفق)بیاموزید روش انتقادی: در این قسمت باید یک مرحله پیشرفت کرده و متن را با دیدی انتقادی مطالعه کرد هدف از این نوع مطالعه,دست یابی به قضاوت و درگیری بیشتر پیدا کردن با متن از طریق تجزیه و تحلیل معانی آن است و سرعت این نوع مطالعه نیز پنجاه ...